Team

Unser Team

Jürgen Lehmann (Geschäftsführer)

Silvana Helmin (Verkauf / Büro)

Michael Faulmann (Maler)

Björn Fey (Bodenleger)

Denise Gerbert (Büro)

Oleg Groos (Bodenleger)

Heinz Offermanns (Verkauf / Büro)

Wladislav Groos (Hilfsarbeiter)

Herbert Skorna (Aushilfe)